วิทยาลัยการตำรวจ
 
 
 
วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ฝ่ายวิทยบริการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หลักสูตรผู้กำกับการ
หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ

แบบประเมินผลการฝึกอบรม
ระบบสารสนเทศ บช.ศ.
หลักสูตรการฝึกอบรมปี 2555
ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
บทความทางวิชาการ
downloadlogo
form
ขั้นตอนกรรมการคุมสอบ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

องค์ความรู้ ตร.
องค์ความรู้ ตร.ปี 2554
องค์ความรู้ ตร. ปี  2553
 
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Design Factory


 
อัตลักษณ์ วตร.
ผบก.วตร.อัตลักษณ์ วตร.
aseanroom
 
หลักสูตรการฝึกอบรมปี 2557
หลักสูตร
จำนวน
ระยะเวลาการอบรม
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 99
160 คน
26 พ.ค. - 12 ก.ย. 2557
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 98
160 คน
19 พ.ค. - 5 ก.ย. 2557
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 97
160 คน
19 พ.ค. - 5 ก.ย. 2557
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 96
160 คน
21 เม.ย. - 8 ส.ค. 2557
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 35
75 คน
21 เม.ย. - 19 ก.ย. 2557
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 133 (อบรม ณ รร.นรต.)
160 คน
21 เม.ย. - 27 มิ.ย. 2557
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 130
172 คน
24 ก.พ. 2 พ.ค. 2557
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 131
174 คน
10 มี.ค. - 16 พ.ค. 2557
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 132
172 คน
10 มี.ค. - 16 พ.ค. 2557
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 38
144 คน
23 ธ.ค. 2556 - 11 เม.ย. 2557
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 94
50 คน
11พ.ย. 2556 - 28 ก.พ. 2557
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 128
180 คน
2 ธ .ค. 2556 - 7 ก.พ. 2557
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 129
172 คน
16 ธ.ค. 2556 - 21 ก.พ. 2557
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 10
40 คน
13 ม.ค. 2556 - 7 ก.พ. 2557
topic
 
ประกาศสอบราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านทิศตะวันออก 4 ชั้น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคารเรียน(ห้องพันธ์คงชื่น)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา อาคารหอพัก วิทยาลัยการตำรวจ
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส วิทยาลัยการตำรวจ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (13 ชั้น) ชั้นที่ 6
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ด้านทิศตะวันออก 4 ชั้น อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียนวิทยาลัยการตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 4 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ

topic
เอกสารประกอบการบรรยาย
เทคนิคการนำเสนอนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา)
การดูแลสุขภาพกายและใจ (พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์)
การประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการด้านข่าวสารสำหรับผู้บริหาร (นายเกษมสันต์ วีระกุล)
สถานการณ์โลกและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ (ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข)
การพัฒนาบุคลิกภาพและมรรยาทสังคม (นางสาวประภัสสร ธุรนิกร)
หลักการบริหารงานที่ดี (นายประสงค์ ทองสุขประสงค์)
หลักนิยมในการถวายความปลอดภัย (พล.ท.ปุรณิทธิ์ บุณยมานพ)
topic
 
ข่าวสาร
ไทยทีวีสีช่อง 3
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนท์ทีวี
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
แนวหน้า
คมชัดลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ผู้จัดการ
ประชาชาติธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
topic
กลับสู่ด้านบน
 

 
 

วตร. วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71วตร.